2021-2022 Akademik Yılı Müzik Bölümü Giriş Sınavları Duyurusu ve Kontenjan Bilgileri

2021 – 2022 akademik yılı müzik bölümü yetenek sınavı 1 ve 2 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 

Yetenek sınavı başvuruları 5 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.

Kesin Kayıt Tarihi İçin Son Gün : 07.09.2021

 

 

Müzik Bölümü Kontenjanları

Burslu %100: 3

%50 İndirimli: 17

Ücretli: 3

% 10 engelli kontenjanı 2 kişidir alttaki şartlar sağlandığı halde özel bir sınava alınacaklardır.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

2021-2022 Akademik Yılı Müzik Bölümü Giriş Sınavları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.