2020-2021 Akademik Yılı Müzik Bölümü Giriş Sınavları Duyurusu ve Kontenjan Bilgileri

2020 – 2021 Akademik Yılı Müzik Bölümü Yetenek Sınavı 7 ve 8 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav tek aşamalı olacaktır.

Yetenek Sınavı başvuruları 1 – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.

 

Sınav başvurusu için tıklayınız.

 

Müzik Bölümü Kontenjanları

Burslu / %100: 4

%25 İndirimli: 21

Ücretli: 5

% 10 engelli kontenjanı 3 kişidir alttaki şartlar sağlandığı halde özel bir sınava alınacaklardır.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

2020-2021 Akademik Yılı Müzik Bölümü giriş sınavları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.