2019 – 2020 Akademik Yılı Yetenek Sınavı Başvuruları

2019-2020 Akademik Yılı Müzik Bölümü Yetenek Sınavları 2 ve 3 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlar, 2 Eylül müzikal duyma, 3 Eylül performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek, duyma sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar performans sınavına katılmaya hak kazanacaklardır. Duyma sınavı 4 sese kadar ses tekrarı, ezgi tekrarı ve ritim tekrarı bölümlerinden oluşacaktır. Performans sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, kendi seçecekleri 15 dakikalık bir repertuvarı jüri önünde seslendirecektir. 
Kompozisyon alanında sınava girecek adaylar, istedikleri bir enstrümanla on dakikalık bir performans sınavına girecekler, en az iki adet özgün eserden oluşan portfolyo sunumu yapacaklar ve sınav öncesinde jüri tarafından belirlenecek bir temayı geliştirerek eser yazacakları bir yazılı sınava alınacaklardır.

Adaylar varsa kendi eşlikçileri ile sınava katılmalıdır. Adaylar iki ayrı alanda sınava girebilir.

Yetenek Sınavı başvuruları 1 – 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında  https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden yapılacaktır.  Başvuru için gereken evrak listesi sistemde belirtilmiştir. 
Ön kayıt yapılırken mezuniyet diplomasının yüklenmesi gerekmektedir. Diploması henüz basılmamış adaylar okullarından temin edecekleri  “mezuniyet durum belgesi” veya e-devletten alınan “lise mezuniyet belgesi sorgulama” çıktısını yüklemelidirler.