2017 Özel Yetenek Sınavı Kesin Kayıt Bilgilendirmesi

Asil listedeki adayların kayıtları 14 – 18 Ağustos 2017 haftası yapılacaktır. Listede ilan edilen günde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını yitireceklerdir. Listelerde zamanında kayıt yaptırmayan adayların yerine alttaki adaylar bir üst basamağa geçmiş olacaktır ve burslar da bu şekilde verilecektir.

Yedek adaylar için kayıt tarihleri, asil kayıtların bitmesinin ardından Müzik Bölümü’nün web sitesinden duyurulacaktır.

Kesin Kayıtta Gereken Belgeler:

  1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı.
  2. YGS Puan kartının aslı.
  3. Nüfus Cüzdanı tasdikli örneği.
  4. 1996 yılı öncesi doğumlu olanlar ilgili Askerlik Şubesi’nden alınacak  “Bir Fakülte ya da Yüksekokula kayıt olmasında sakınca olmadığına” dair belge.
  5. 3 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm).
  6. 2017- 2018 Akademik Yılı Eğitim Ücreti